menu dblex
tonvikt
substantiv
betoning
accent
emfas
tryck
huvudton
iktus
skärpa
tyngd
tyngdpunkt
huvudvikt
eftertryck
I uttryck
ge tonvikt åt

Alla synonymer går att klicka på.