menu dblex
huvudton
substantiv
tonvikt
accent
betoning

Alla synonymer går att klicka på.