menu dblex
betoning
substantiv
accent
tonvikt
eftertryck
emfas
accentuering
huvudton
klang
tryck
tonfall
uttal
vikt
intonering
satsmelodi

Alla synonymer går att klicka på.