menu dblex
emfas
substantiv
eftertryck
tonvikt
betoning
accent
skärpa
tyngdpunkt
tyngd
kläm
aplomb
energi
känsloladdning
framhävande

Alla synonymer går att klicka på.