menu dblex
tyngdpunkt
substantiv
emfas
tonvikt
eftertryck
betoning
centrum
betydelse
huvudvikt
vikt
kärna
medelpunkt
Se även
tyngdpunkten

Alla synonymer går att klicka på.