menu dblex
absolutism
substantiv
helnykterhet
nykterhet
abstinens
avhållsamhet
envälde
diktatur
autokrati
envåldsmakt
despotism
tyranni

Alla synonymer går att klicka på.