menu dblex
diktatur
substantiv
envåldsmakt
envälde
autokrati
despotism
absolutism
despoti
absolut makt
allenarådande

Alla synonymer går att klicka på.