menu dblex
autokrati
substantiv
diktatur
despotism
envälde
absolutism
envåldsmakt
despoti
självhärskardöme

Alla synonymer går att klicka på.