menu dblex
nykterhet
substantiv
absolutism
abstinens
avhållsamhet

Alla synonymer går att klicka på.