menu dblex
helnykterhet
substantiv
absolutism

Alla synonymer går att klicka på.