menu dblex
roddbåt
substantiv
fartyg
skeppsbåt
barkass
slup
jolle
eka
snipa
kanot
farkost
båt
blekingseka
gigg
snäcka
gondol
ökstock

Alla synonymer går att klicka på.