menu dblex
gigg
substantiv
skeppsbåt
roddbåt
kärra
vagn
åkdon
tvåhjuligt åkdon

Alla synonymer går att klicka på.