menu dblex
blekingseka
substantiv
fartyg
roddbåt

Alla synonymer går att klicka på.