menu dblex
slup
substantiv
skeppsbåt
barkass
fartyg
roddbåt
båt
storbåt
segelbåt
mindre fartyg
pinass

Alla synonymer går att klicka på.