menu dblex
barkass
substantiv
skeppsbåt
slup
roddbåt
fartyg
båt
storbåt
huggare

Alla synonymer går att klicka på.