menu dblex
prästerlig
adjektiv
klerikal
andlig
kyrklig
ecklesiastisk
ecklesiastik
pastoral

Alla synonymer går att klicka på.