menu dblex
ecklesiastik
adjektiv
kyrklig
andlig
prästerlig

Alla synonymer går att klicka på.