menu dblex
kyrklig
adjektiv
prästerlig
klerikal
ecklesiastisk
andlig
religiös
sakral
ekumenisk
I uttryck
icke kyrklig
kyrklig förrättning
kyrklig ritual

Alla synonymer går att klicka på.