menu dblex
ecklesiastisk
adjektiv
kyrklig
prästerlig
klerikal
andlig

Alla synonymer går att klicka på.