menu dblex
klerikal
adjektiv
prästerlig
kyrklig
ecklesiastisk
andlig
påvligt sinnad

Alla synonymer går att klicka på.