menu dblex
kväde
substantiv
sång
dikt
skaldestycke
poem
drapa
ode
diktning
dityramb

Alla synonymer går att klicka på.