menu dblex
diktning
substantiv
kväde
dikt
sång
poesi
vitterhet
litteratur
skaldekonst
författarskap
skaldskap
vitterlek
diktarskap

Alla synonymer går att klicka på.