menu dblex
dityramb
substantiv
hymn
jubelhymn
lovsång
kväde
ode

Alla synonymer går att klicka på.