menu dblex
drapa
substantiv
dikt
kväde
skaldestycke
sång

Alla synonymer går att klicka på.