menu dblex
skaldestycke
substantiv
dikt
kväde
sång
poem
drapa
vers
epos

Alla synonymer går att klicka på.