menu dblex
underavdelning
substantiv
variant
avart
underart
grupp
del
avdelning
sektion
subdivision
pluton
rotel
filial
annex
gren
suckursal
punkt
kapitel
klausul
moment
paragraf
passus
I uttryck
politisk underavdelning

Alla synonymer går att klicka på.