menu dblex
filial
substantiv
underavdelning
annex
gren
avdelning
avläggare
dotterföretag
avdelningskontor
biaffär
dotteranstalt

Alla synonymer går att klicka på.