menu dblex
underart
substantiv
underavdelning
avart
variant

Alla synonymer går att klicka på.