menu dblex
suckursal
substantiv
underavdelning

Alla synonymer går att klicka på.