menu dblex
tillstymmelse
substantiv
spår
aning
smula
skymt
grand
gnutta
rudiment
antydan
skugga
tecken
uns
ansats
början
embryo
jota
anstrykning
tecken till
I uttryck
inte en tillstymmelse till

Alla synonymer går att klicka på.