menu dblex
uns
substantiv
smula
grand
aning
gnutta
tillstymmelse
jota
hårsmån
gnista
bit
droppe
gudslån
lite grann
nypa
något
I uttryck
inte ett uns

Alla synonymer går att klicka på.