menu dblex
embryo
substantiv
första början
foster
anlag
brodd
fetus
frö
grodd
ämne
rudiment
början
ansats
ursprung
rot
tillstymmelse
grund

Alla synonymer går att klicka på.