menu dblex
rudiment
substantiv
ansats
embryo
början
anlag
tillstymmelse
frö
antydan
spår
första början
grund
första grunden
rest
elementa
Se även
rudimenten
rudimenten

Alla synonymer går att klicka på.