menu dblex
sopor
substantiv
avfall
rester
skulor
skräp
avskräde
avskrap
rask
spill
rosk
skrot
skalor
rest
smuts

Alla synonymer går att klicka på.