menu dblex
avskrap
substantiv
slödder
avskum
pack
avfall
skräp
avskräde
utskott
drav
rester
sopor
skrap
fnas
rens
skovor

Alla synonymer går att klicka på.