menu dblex
rester
substantiv
avfall
sopor
avskrap
spill
utskott
matrester
skrap
skåpmat
Se även
rest
resten

Alla synonymer går att klicka på.