menu dblex
spill
substantiv
svinn
minskning
avfall
avgång
förlust
rest
spillage
sopor
rester
avfallsprodukter

Alla synonymer går att klicka på.