menu dblex
anhopning
substantiv
gytter
kaos
gyttring
samling
konglomerat
hop
hög
hopgyttring
trängsel
bråte
stockning
avlagring
kumulation
ackumulation

Alla synonymer går att klicka på.