menu dblex
konglomerat
substantiv
blandning
hopgyttring
gytter
anhopning
massa
myller
sammangyttring
mischmasch
koncern
sammanslutning
fusion
bolagssammanslutning
Grupp
bergart

Alla synonymer går att klicka på.