menu dblex
stockning
substantiv
stagnation
stopp
avbrott
uppehåll
stillastående
flaskhals
hinder
propp
anhopning
trängsel
stas
I uttryck
råka i stockning
stockning i halsen

Alla synonymer går att klicka på.