menu dblex
flaskhals
substantiv
stopp
stockning
hinder
propp
I uttryck
bilda flaskhals

Alla synonymer går att klicka på.