menu dblex
avlagring
substantiv
sediment
bottensats
grums
fällning
avsättning
slam
lager
sump
alluvialbildning
uppslamning
anhopning
samling

Alla synonymer går att klicka på.