menu dblex
sediment
substantiv
bottensats
avlagring
grums
avsättning
lager
residuum
fällning
slam
återstod
rest
alluvium
diluvium

Alla synonymer går att klicka på.