menu dblex
residuum
substantiv
återstod
rest
bottensats
grums
avfall
drägg
sediment
slagg

Alla synonymer går att klicka på.