menu dblex
förvissna
verb
vissna bort
förtvina
vissna
skrumpna
förtorka
atrofiera
borttorka
atrofieras
förtorkas
gulna
förlamas

Alla synonymer går att klicka på.