menu dblex
borttorka
verb
förvissna
förtvina
vissna

Alla synonymer går att klicka på.