menu dblex
atrofiera
verb
förtvina
skrumpna
vissna
tyna
förvissna
torka
krympa
degenerera
tvina
Se även
atrofieras

Alla synonymer går att klicka på.