menu dblex
tvina
verb
tyna
vissna
atrofiera
skrumpna
falna
avtaga
tyna av
täras
I uttryck
tvina bort

Alla synonymer går att klicka på.