menu dblex
atrofieras
verb
förtvina
skrumpna
krympa
förvissna
tyna
tyna av
degenerera
Se även
atrofiera

Alla synonymer går att klicka på.