menu dblex
benämna
verb
kalla
betitla
nämna
titulera
beteckna
namnge
uppkalla
Se även
benämnas

Alla synonymer går att klicka på.